hiện nay do ảnh hưởng dịch covid ,đối với khách hàng cá nhân vay thế chấp có giảm lãi suất k?

hiện nay do ảnh hưởng dịch covid ,đối với khách hàng cá nhân vay thế chấp có giảm lãi suất k?

Người viết | 2021/06/14 05:14:36

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: