vay 150 triệu bằng khoản lớn tại ngân hàng giờ toi muốn vay thêm bằng khoán khác

Tôi co vay 150 triệu bằng khoản lớn tại ngân hàng giờ toi muốn vay thêm bằng khoán khác thì co dược không

Người viết Le Tiên | 2021/11/01 08:30:39

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: