khi chuyển khoản cho công ty khác có bắt buộc có ủy nhiệm chi mới hợp lệ?

khi chuyển khoản cho công ty khác có bắt buộc có ủy nhiệm chi mới hợp lệ?

Người viết | 2021/10/25 14:40:35

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: