Mình chuyển khoản mà bị thiếu mất một số giờ làm sao để lấy lại được tiền

Mình chuyển khoản mà bị thiếu mất một số giờ làm sao để lấy lại được tiền ạ . Mà số tài khoản đó không tồn tại

Người viết Truong cong tam | 2022/04/18 15:19:56

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: