Mở tài khoản thẻ

E bị mất mật khẩu dịch vụ internet banking nhưng hiện tại e không ở Việt Nam. Có cách nào để e lấy lại mk banking mà k cần phải đến quầy k ak

Người viết Nguyễn Thị Phương Thanh | 2020/11/18 03:23:40

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: