Ngân hàng trừ phí dịch vụ không đúng.

Thu phi dich vu SMSBANKING THÁNG 05/2022 báo số tiền 11.000VND, tại sao trừ đi 200.000VND trong tài khoản? Xin bên chăm sóc khách hàng của Vietcompank phản hồi cho biết lý do. Số tài khoản: 1012954286 tại ngân hàng Vietcombank; tên tài khoản: Nguyễn Thị Diễm Thúy; SĐT: 0789813886. Xin cảm ơn.

Người viết nguyễn thị Diễm Thúy | 2022/06/04 09:12:46

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: