Ngày 16/9/2020 tài khoản của mình được chuyển vào 2.700.000 đồng không rõ của ai

Ngày 16/9/2020 tài khoản của mình được chuyển vào 2.700.000 đồng không rõ của ai. mình muốn xác minh thì làm thế nào

Người viết | 2020/10/19 03:37:53

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: