Người khác vay tiền, lấy số tài khoản của mình làm tài khoản người thân

Người khác vay tiền, lấy số tài khoản của mình làm tài khoản người thân vậy mình có liên quan gì tới khoản vay đó không?

Người viết | 2020/11/23 12:45:54

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: