người nhà e chuyển tiền cho em từ lúc 8h30 sang mà giơ sao chưa nhận dc tiền ạ

cho e hỏi người nhà e chuyển tiền cho em từ lúc 8h30 sang mà giơ sao chưa nhận dc tiền ạ

Người viết | 2019/09/10 03:04:37

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: