Rút tiền trong sổ tiết kiệm cần đem theo gì?

Rút tiền trong sổ tiết kiệm cần đem theo gì?

Người viết | 2020/04/20 18:17:27

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: