Rút tiền từ sổ tiết kiệm do người khác mở hộ

Sổ tiết kiệm của mình là do người khác mở hộ. Giờ mình muốn rút tiền ra thì ngoài sổ tiết kiệm có cần cầm thêm gì không?

Người viết Nguyễn Minh Hằng | 2020/04/18 02:54:31

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: