Số tiền cần điều chỉnh?

Ngày 22/02 tôi có chuyển nhầm tiền tới ngân hàng với số tiền 1781.000. Bây giờ tôi muốn hoàn lại số tiền đó thì làm như nào ?

Người viết Phạm Thị Thân | 2021/03/04 02:20:15

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: