Tại sao mới đây ng khác lại chuyển khoản qua thẻ e không đc ạ

Tại sao mới đây ng khác lại chuyển khoản qua thẻ e không đc ạ

Người viết | 2021/12/11 05:23:48

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: