thanh toan hop dong truoc thoi han

em muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì làm như thế nào thanh toán ở đâu và cho ai

Người viết le ba duyen | 2016/12/30 11:02:11

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: