Tôi bị trừ 55000 .là phí dịch vụ gì. Tôi không đăng ký dịch vụ gì.

Tôi bị trừ 55000 .là phí dịch vụ gì. Tôi không đăng ký dịch vụ gì.

Người viết | 2020/07/24 07:41:58

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: