tôi có khoản nợ mà chưa có thể trả một lần, nay tôi xin khoanh lãi và trả hang tháng được không

tôi có khoản nợ mà chưa có thể trả một lần, nay tôi xin khoanh lãi và trả hang tháng được không

Người viết | 2022/07/08 01:49:39

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: