Tôi muốn mở tài khoản tiết kiệm gửi góp trên ví việt

xin chào các bạn liên việt postbank! Tôi muốn mở tài khoản tiết kiệm gửi góp trên ví việt. Nhưng sau đọc hướng dẫn tôi tới mục "gửi tiết kiệm chính mình" tôi không thực hiện được bước tiếp theo. Nguyên nhân có phải do tài khoản của tôi không có phần này hay không?

Người viết | 2020/11/10 02:10:59

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: