xin giúp đỡ về giấy tờ mở tài khoản cá nhân

Công ty tôi chuẩn bị làm thẻ để trả lương cho công nhân . Trong quá trình làm thủ tuc khai báo thông tin một số người viết nhầm nên cần phải thay giấy viết lại . nhưng công ty không cung cấp cho để viết lại . vậy tôi có thể xin thêm cho mọi người viết lại ở đâu.. Xin cám ơn .

Người viết Đào thị kim anh | 2020/03/06 07:44:41

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: