Bạn e chyển tiền tối thứ 6 , khoang bao lâu mới nhận dc

Bạn e chyển tiền tối thứ 6 , khoang bao lâu mới nhận dc

Người viết | 2020/12/19 06:20:04

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: