Đến ngày 19/01/2023 em đến hạn trả nợ ngân hàng mà lại trùng vào ngày nghỉ lễ Tết

Đến ngày 19/01/2023 em đến hạn trả nợ ngân hàng mà lại trùng vào ngày nghỉ lễ Tết thì em lên ngân hàng giao dịch trả nợ vào ngày nào để không bị quá hạn .

Người viết Nguyễn Thị Chinh | 2023/01/16 04:15:38

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: