CHINH SACH HO TRO KHACH HANG TRONG DICH COVID 19

TOI CO VAY NGAN HANG SEA BANK THU DAU MOT VA TRA GOP TIEN HANG THANG VAO 15 TAY. NAY DO DICH BENH KHONG KINH DOANH DUOC ( BAN DIEN THOAI DI DONG ) . NAY NGAN HANG CO CHINH SACH GIAN NO CHO TOI KHONG ? CAM ON NHIEU !

Người viết nguyễn chí thảo | 2020/04/13 06:25:18

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: