Chuyển nhầm tiền

Kính gửi Ngân Hàng ACB. Tôi có chuyển nhầm vào 1 tài khoản thuộc ACB 50.000.000 giờ làm sao lấy lại được ạ

Người viết Nguyễn Anh Phúc | 2021/05/17 10:19:20

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: