Có người chuyên tiền vào tk của em nhưng em chưa nhận được

Có người chuyên tiền vào tk của em nhưng em chưa nhận được in nhan và thông báo nào vì sao

Người viết | 2020/08/21 22:05:20

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: