Con gái của chủ thẻ có thể đến ngân hàng mở thẻ đang bị khóa không, khi đi cần mang những gì?

Con gái của chủ thẻ có thể đến ngân hàng mở thẻ đang bị khóa không, khi đi cần mang những gì?

Người viết | 2020/01/08 12:04:47

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: