Đổi thẻ mới

Tôi đã đăng ký online để đổi thẻ ghi nợ sang thẻ gắn chíp ngày 24/04/2023. Trên hệ thống theo dõi lịch trình cấp thẻ cũng đã có thể hiện. Tuy nhiên, hôm nay 25/04/2023 tôi vào xem thì không còn xuất hiện lịch trình nữa. Xin vui lòng giải thích. Thân chào. Tài khoản của tôi: 0151000186299 (Phạm Quốc Khanh)

Người viết Phạm Quốc Khanh | 2023/04/25 06:53:22

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: