Giả sử mình muốn chuyển 10 tỷ từ tài khoản của mình đến một tài khoản khác

Giả sử mình muốn chuyển 10 tỷ từ tài khoản của mình đến một tài khoản khác thì phải làm sao

Người viết | 2021/06/05 12:04:09

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: