e có chuyển tiền cho bạn vào ngày 7/12/2019,tài khoản e bị trừ rồi sao bạn e chưa nhận dc ạ

e có chuyển tiền cho bạn vào ngày 7/12/2019,tài khoản e bị trừ rồi sao bạn e chưa nhận dc ạ

Người viết lương anh hiếu | 2019/12/09 13:39:48

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: