E có gửi tiết kiểm tại ngân hàng mà giờ do dịch bệnh e không đi rút được

E có gửi tiết kiểm tại ngân hàng mà giờ do dịch bệnh e không đi rút được.E chờ hết dịch bệnh e rút có được không ạ

Người viết | 2021/08/05 09:22:29

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: