E đang no 2 ngan hàng, can vay them tien sửa chữa nha co co duoc kg

E đang no 2 ngan hàng, can vay them tien sửa chữa nha co co duoc kg

Người viết | 2018/07/17 07:23:27

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: