E là bộ đội mới xuất thì có được vay bên ngân hàng k ạ

E là bộ đội mới xuất thì có được vay bên ngân hàng k ạ

Người viết | 2019/03/12 16:35:01

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: