E muốn đăng ký thẻ ngân hàng để liên kêt momo thì e nên đăng ký thể nào ạ

E muốn đăng ký thẻ ngân hàng để liên kêt momo thì e nên đăng ký thể nào ạ

Người viết | 2021/07/19 05:28:52

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: