E muốn đổi mật khẩu thẻ SHB nhưng chỗ e không có cây ATM

E muốn đổi mật khẩu thẻ SHB nhưng chỗ e không có cây ATM thì e đổi ở đâu ạ

Người viết | 2020/09/11 09:01:04

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: E muốn đổi mật khẩu thẻ SHB nhưng chỗ e không có cây ATM?

Chào bạn!

Bắt buộc phải tìm được cây SHB mới đổi được mật khẩu bạn nhé, bạn phải di chuyển đến các địa điểm khác có cây SHB để đổi thôi ạ vì mỗi ngân hàng sẽ  hệ thống quản lý tài khoản riêng. Và trên thẻ ATM có gắn một con chip mà chỉ cây ATM của ngân hàng đó mới nhận diện được. Những cây ATM khác hệ thống ngân hàng không có quyền truy cập để thay đổi thông tin. Vì vậy việc đổi mật khẩu thẻ ATM phải cùng hệ thống cây ATM thì mới được phép

Người viết Tư vấn viên | 2020/09/13 08:38:32

Các câu hỏi liên quan: