EM CÓ MỞ THẺ NGÂN HÀNG MÌNH Ở TRƯỜNG CHI QUẬN 12

EM CÓ MỞ THẺ NGÂN HÀNG MÌNH Ở TRƯỜNG CHI QUẬN 12, MÀ EM KHÔNG BIẾT GIỜ KHÁCH HÀNG CHUYỀN TIỀN VÀO THÌ GHI CHI NHÁNH NÀO AK NHỜ ANH CHỊ GIÚP

Người viết | 2020/08/05 06:03:33

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: