Em đang muốn hỏi vay để kinh doanh thì mức lãi suất 1 tháng là bao nhiêu

Em đang muốn hỏi vay để kinh doanh thì mức lãi suất 1 tháng là bao nhiêu ạ

Người viết | 2021/03/01 02:41:51

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: