Em làm thẻ sacombank thì em có được lấy thẻ trước ngày hẹn không

Em làm thẻ sacombank thì em có được lấy thẻ trước ngày hẹn không

Người viết | 2020/09/16 05:40:40

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Em làm thẻ sacombank thì em có được lấy thẻ trước ngày hẹn không?

Chào bạn!

Thẻ cứng ngân hàng phải mất 7-10 ngày sau ngày bạn ra mở thẻ mới nhận được ạ, nên đúng hẹn bạn ra lấy mới có thẻ nhé!

Người viết Tư vấn viên | 2020/09/17 03:54:58

Các câu hỏi liên quan: