Em rút tiền nhưng máy bị lỗi chưa có tiền mà vẫn bị trừ tiền

Em rút tiền nhưng máy bị lỗi chưa có tiền mà vẫn bị trừ tiền

Người viết | 2020/08/14 16:48:34

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: