Làm giấy uỷ quyền nhờ người khác lấy thẻ atm ntn v ạ

Làm giấy uỷ quyền nhờ người khác lấy thẻ atm ntn v ạ

Người viết | 2018/10/06 06:32:34

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Làm giấy uỷ quyền nhờ người khác lấy thẻ atm ntn v ạ?

Chào bạn!

Đầu tiên giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ khác, cần trình bày trang trọng, bao gồm:

Quốc hiệu tiêu ngữ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

- Tên loại giấy tờ: GIẤY ỦY QUYỀN sự việc mà bạn muốn ủy quyền

- Bên ủy quyền : Họ và tên , sinh năm , số CMND, Hộ khẩu thường trú

- Bên nhận ủy quyền : Họ và tên , sinh năm , số CMND, Hộ khẩu thường trú Nội dung ủy quyền: Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày .... đến ngày ..... Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 tờ, 2 bên phải đến UBND cấp xã ( Tư Pháp ) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền ( nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân) Sau này, nếu 2 bên có xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này mà giải quyết.

=> http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-viet-giay-uy-quyen-3645n.aspx  bạn tải giấy ủy quyền tại đây nhé!

Người viết Tư vấn viên | 2018/10/07 23:38:55

Các câu hỏi liên quan: