Làm hồ sơ vay có cần đóng phí hồ sơ không?

Làm hồ sơ vay có cần đóng phí hồ sơ không?

Người viết | 2020/12/25 07:12:34

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: