Lỗi chuyển tiền đến ngân hàng là do thẻ cá nhân hay do ngân hàng ạ

Lỗi chuyển tiền đến ngân hàng là do thẻ cá nhân hay do ngân hàng ạ

Người viết | 2022/01/10 05:50:56

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: