M gửi từ Agribank sang ngân hàng quân đội bảo 10 đến 15' là nhận đc

M gửi từ Agribank sang ngân hàng quân đội bảo 10 đến 15' là nhận đc mà sao nay chưa nhận đc nhỉ

Người viết | 2021/02/03 07:43:14

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: