Miễn giảm lãi suất, giữ nguyên nhóm nợ

Ngân hàng Agribank có hỗ trợ người vay vốn từ đầu mua dịch Covid 19 (13/02/20) được giữ nguyên nhóm nợ, gia hạn thời gian vay cho đến khi nào tình hình dịch bệnh ổn định không?

Người viết Lê Thị Hôngf Tú | 2020/03/27 06:38:49

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: