Mình có hai tờ 500 ngàn bị rách làm đôi có đổi đc k ạ

Mình có hai tờ 500 ngàn bị rách làm đôi có đổi đc k ạ

Người viết | 2019/10/02 04:25:32

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: