Mình có rút tiền của ATM kienlong bị báo lỗi nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền

Mình có rút tiền của ATM kienlong bị báo lỗi nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền. Mong giải đáp.

Người viết | 2021/06/18 03:03:13

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: