mình gửi tiền thời hạn 12 tháng những đến thời hạn rút lãi nhưng không đến rút

mình gửi tiền thời hạn 12 tháng những đến thời hạn rút lãi nhưng không đến rút thì tiền gửi được tính như thế nào

Người viết | 2021/03/01 07:55:20

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: