Mình mới nhận được cái thẻ rút tiền mới chưa kịp kích hoạt mà đã bị nuốt thẻ

Mình mới nhận được cái thẻ rút tiền mới chưa kịp kích hoạt mà đã bị nuốt thẻ vậy thẻ cũ của mình còn rút được tiền không ạ

Người viết | 2020/12/19 12:55:34

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: