MÌNH MUỐN MỞ THẺ TÍNH DỤNG THÌ CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ Ạ ?

MÌNH MUỐN MỞ THẺ TÍNH DỤNG THÌ CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ Ạ ? THỦ TỤC CÓ NHƯ THẾ NÀO VÀ YÊU CẦU GÌ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHỦ THẺ KHÔNG Ạ?

Người viết | 2020/08/04 07:02:28

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: