Mở TK trên Paypal

Tôi muốn mở tài khoản trên Paypal để trả tiền cho giáo viên tiếng Anh ở Philipin qua TK ở AN Binh thi làm các thủ tục như thế nào?

Người viết Trung Vu | 2020/10/02 02:13:53

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: