Moi người được mở tối đa bao nhiêu thẻ tin dụng tại một ngân hàng?

Moi người được mở tối đa bao nhiêu thẻ tin dụng tại một ngân hàng? Và dựa vào căn cứ nào để được làm thẻ?

Người viết | 2020/07/07 14:43:32

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: