muốn kiểm tra lịch sử giao dịch vài tháng trước

muốn kiểm tra lịch sử giao dịch vài tháng trước ngân hàng agribank

Người viết Truong ngoc anh | 2017/12/20 03:53:18

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: muốn kiểm tra lịch sử giao dịch vài tháng trước?

Kiểm tra nơi giao dịch

Người viết Dấu Tên | 2019/10/28 12:00:47

Trả lời: muốn kiểm tra lịch sử giao dịch vài tháng trước?

không kiểm tra được bạn, chỉ có thể kiểm tra được 3 tháng giao dịch có phát sinh gần nhất của thẻ thôi

Người viết Dấu Tên | 2019/05/28 09:28:28

Trả lời: muốn kiểm tra lịch sử giao dịch vài tháng trước?

Chào bạn!

Lịch sử giao dịch bạn chỉ có thể tra cứu được sau 3 tháng gần nhất:

- Nếu bạn ra ngân hàng thì nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra giúp bạn.

- Nếu bạn có tài khoản Internet Banking thì bạn có thể kiểm tra trực tuyến như sau:

- B1: Sau khi đăng nhập ứng dụng, lựa chọn “Thông tin tài khoản” tại màn hình chính.

- B2: Lựa chọn tài khoản cần xem thông tin trên “Danh sách tài khoản” được hiển thị trên màn hình.

- B3: Tại màn hình hiển thị chi tiết thông tin về tài khoản, nhấn “Lịch sử”.

Người viết Tư vấn viên | 2017/12/24 02:56:26

Các câu hỏi liên quan: