Nếu đã đăng ký ineternet bankking thì bao nhiêu lâu e mới nhận đc email ạ

Nếu đã đăng ký ineternet bankking thì bao nhiêu lâu e mới nhận đc email ạ

Người viết | 2021/07/19 05:28:12

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: